Στην διεύθυνση που ακολουθεί μπορείτε να στέλνετε υλικό από το συγκρότημά σας, ώστε να συμπεριληφθεί στις δισκοκριτκές του περιοδικού μας. Cds, βυνίλια ή κασσέτες, όλα είναι αποδεκτά (ολοκληρωμένα albums ή demos). Επίσης, μιας και είμαστε παλιομοδίτες και μας αρέσει η «αναλογική» παλαιά εποχή, φροντίστε η δουλειά που θα στείλετε να συνοδεύεται από τυπωμένο βιογραφικό και πληροφορίες για την μπάντα σας.

“The Gallery”
(Αλέξανδρος Σουλτάτος)
Ταχυδρομείο Ψυχικού

Τ.Θ. 63562
Τ.Κ. 15452
Αθήνα, Ελλάδα

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, νέα, ανακοινώσεις, διαφημίσεις ή για ψηφιακού τύπου promo-albums, αποστέλλετε μήνυμα στο εξης e-mail: info@thegallery.gr ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Υγ. Όταν θα έχετε αποστείλει την δουλειά σας, να ενημερώνετε στο e-mail του περιοδικού περί αυτού, ώστε να την αναμένουμε και να μην χαθεί.